Woorden bij de kerstdagen in 2023

Het kerstfeest gaat over de geboorte van Christus; een blijde gebeurtenis waarvan we de vreugde en de warmte die daarmee gepaard gaan moeten koesteren en met elkaar delen. Wij beginnen dan ook met u goede kerstdagen te wensen en de hoop uit te spreken dat die ook deze keer mogen voelen als een nieuw begin.
Maar…, u voelt al een zekere reserve. Die heeft te maken met alle oorlogen die nog steeds in onze wereld gevoerd worden en de schade en slachtoffers die zij maken. En die reserve is extra gevoelig bij wat er gebeurt in het land waar het kerstkind werd geboren.
Natuurlijk veroordelen wij de vreselijke aanslag en daaropvolgende ontvoeringen die Hamas pleegde. Maar wij voelen minstens zoveel pijn bij het daaraan voorafgaande, steeds minder sluipende, proces om de westelijke Jordaanoever bij het land Israël te voegen en de recente keiharde reacties van de Israëlische regering. Zeker nu, met kerstmis, in het bijzonder wanneer wij denken aan de bewoners van Bethlehem en al die andere plaatsen waar Jezus geweest is en nu nog steeds volgelingen heeft.
Deze Palestijnse christenen houden ons voor dat Jezus de confrontatie aanging met degenen die hun macht misbruikten en dat God bedoelde dat ‘de tempel een huis van gebed voor alle volken’ zou zijn.
Jezus belichaamt voor hen de profetie van Jesaja dat alle naties naar Jeruzalem zouden stromen, dat volkeren van de wereld zwaarden tot ploegscharen zullen smeden en niet meer leren wat oorlog is.
Wij blijven ons inzetten voor deze verzoenende visie. Voor volkeren in conflict waar ook ter wereld. En wij vinden dat wij er bij regeringen en religieuze leiders over de hele wereld op moeten blijven aandringen actief vrede, recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen.
Zonder te kiezen voor de ene of de andere partij.
Wie gelooft dat je met het goede het kwade kunt overwinnen, kan ook de geweldloze weg van Jezus blijven volgen.