Themanummers

Van tijd tot tijd publiceren wij themanummers die u kunnen helpen uw eigen omgeving te voorzien van objectieve informatie over de mensenrechtensituatie van de Palestijnen en over initiatieven die worden ondernomen om die te verbeteren. U kunt deze hier downloaden. Van een aantal hebben we nog papieren exemplaren beschikbaar. U kunt die bestellen via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

Themanummer 1 Christenen voor vrede in Palestina

Themanummer 2 Het dagelijks leven in bezet Palestina

Themanummer 3 Opgroeien en leven met intimidatie en geweld

Themanummer 4 Waarom blijven wij volhouden